صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

کتاب «فقه الحدیث1» منتشر شدمجموع: ۰

بازدید: ۵۹۲

خبر

کتاب «فقه الحدیث1» منتشر شد

ارسال شده در: 02 آذر 1396 - 18:14 توسط پایگاه

کتاب فقه الحدیث(1) منتشر شد


کتاب «فقه الحدیث(1)» نوشته عبدالهادی مسعودی، مبانی و روش فهم حدیث و پیش نیازها و برخی مباحث مقدماتی «فقه الحدیث» را ارائه می دهد.
نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا مباحث نظری را با نمونه های متعدد در هم آمیزد و هر درس را با پرسش و پژوهش های متناسب، قرین سازد. در این کتاب علاوه بر مبانی و روش فهم حدیث و پیش نیازها و برخی مباحث مقدماتی «فقه الحدیث» دو گام فهم «مفردات» و فهم «ترکیبات» از هشت گام فهم «متن» و «مقصود» حدیث تبیین می نماید.
این کتاب نخستین حلقه از چهار حلقه ی درسی فقه الحدیث است که در رشته جدید و بازنگری شده علوم قرآن و حدیث در دانشگاه های کشور تدریس می شود. مطالب کتاب، مطابق با سرفصل مصوب مرکز هماهنگی و توسعه آموزش عالی قرآنی، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
عناوین دروس کتاب عبارت است از» درس یکم: مباحث مقدماتی، درس دوم: مبانی فقه الحدیث، درس سوم: فواید و کارکردهای فقه الحدیث، درس چهارم:پیدایش و گسترس فقه الحدیث، درس پنجم: رکود و شکوفایی، درس ششم: اوج استمرار، درس هفتم :سیر اجمالی فهم حدیث، درس هشتم :پیش نیازهای فهم حدیث، درس نهم: واژه شناسی؛ شیوه ، درس دهم: واژه شناسی؛ لغت نامه ها، درس یازدهم؛ واژه شناسی، غریب الحدیث ها، درس دوازدهم: واژه شناسی، مترادف ها و متضاد ها، درس سیزدهم: اصطلاح شناسی، درس چهاردهم: کاربست شیوه واژه شناسی، درس پانزدهم: ساختارشناسی.
چاپ اول کتاب «فقه الحدیث(1)» نوشته حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، 200 صفحه جلد نرم و بهای 8000 هزار تومان توسط انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات