صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

مصاحبه با دبیرخانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمجموع: ۰

بازدید: ۴۳۶۶

خبر

مصاحبه با دبیرخانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ارسال شده در: 13 بهمن 1394 - 12:03 توسط عبد الهادی مسعودی

مصاحبه حجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی

با دبیرخانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

حجت الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی (قائم مقام ریاست محترم دانشگاه قرآن و حدیث) در مصاحبه با دبیرخانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به تبیین ابعاد مختلف پیشرفت پرداخت و در محورهایی چون: مؤلفه های پیشرفت از دیدگاه قرآن، عوامل پیشرفت اسلامی، پیشرفت در گستره تاریخ تمدن اسلامی و رسالت حوزه در الگوی اسلانی ایرانی پیشرفت به گفتگو نشست. متن گفتگوی یاد شده از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

http://masoudy.hadithstudies.ir/fa/booklet/614

 

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات