صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

نحس بودن ماه صفر، درست یا نادرست؟!مجموع: ۲

بازدید: ۸۱۲۱

خبر

نحس بودن ماه صفر، درست یا نادرست؟!

ارسال شده در: 29 مهر 1396 - 17:19 توسط پایگاه

نحس بودن ماه صفر، درست یا نادرست؟!

 

روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه های روایی شیعه نقل نشده است و تنها در دو سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتابها سندی برای آن ذکر نکرده و منبع حدیثی کهن یا معتبری برای آن نیاورده اند. در میان اهل سنت نیز، محدثان مشهور به ساختگی بودن این خبر تصریح کرده اند. حدیث  مشابه این خبر با متن (مَنْ بَشَّرَنِی‏ بِخُروجِ آذارَ فَلَهُ الْجَنَّةُ) نیز نقل شده که اهل تسنن آن را هم ساختگی دانسته اند، اما محدثان شیعه هر چند آن را ساختگی نخوانده اند، ولی با توجه به فضا و سبب صدورش، با موضوع نحوست ایام  و ماه صفر مرتبط ندانسته اند. گفتنی است در اشعار مولوی بدون اشاره به هیچ منبع و سندی به خبر نخست استناد شده اما آن را  دال بر نحوست ماه صفر ندانسته است. مولوی خوشحال شدن پیامبر را نه به دلیل تمام شدن ماه صفر که به معنای بشارت به ماه ربیع الاول به عنوان ظرف زمانی رحلت و عروج خویش دانسته است زیرا پیامبر اکرم (ص) به لقای خدا می اندیشد و دوستدار وصال اوست....

برای مطالعه ادامه این متن، به مقاله مؤلف که در همین سایت منتشر شده است مراجعه نمایید

منبع: عبد الهادی مسعودی، مقاله «پنداره نحوست ماه صفر»، دو فصلنامه حدیث حوزه، شماره 6

http://masoudy.hadithstudies.ir/fa/article/277

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات