صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

بایسته های حدیث پژوهیمجموع: ۰

بازدید: ۳۱۴۲

مقاله

بایسته های حدیث پژوهی

ارسال شده در: 02 دی 1397 - 17:30 توسط عبدالهادی مسعودی

نویسنده
عبدالهادی مسعودی و دیگران
نشریه
کتاب روش، پیش شماره 1
سال نشر
1382

چکیده مقاله حدیث مقوله ای است که اهمیت آن در بررسی علوم دینی بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست؛ زیرا حدیث یکی از ارکان منابع استنتاجات دینی است. با همه قدمتی که پژوهش های حدیثی دارند، هنوز چالش های پراهمیتی باقی است که بایسته است دانشوران عرصه حدیث، این ساحات فراخ را بگشایند و زمینه بهره مندی شایسته از مائده احادیث را فراهم آورند. ما در نشستی صمیمانه با پژوهشگران مؤسسه دارالحدیث - که کارهای نو و پرارزشی را در زمینه احادیث به انجام رسانده اند ـ این مهم را به بحث گذاشته ایم. سروران بزرگوار و اساتید محترم، حضرات حجج اسلام مسعودی، طباطبائی، رحمان ستایش و پسندیده، در این میزگرد نکات ارزنده و نوینی را در امر حدیث پژوهی بازکاویده اند. امیدواریم این میزگرد گشایش مبارکی برای بحث مهم روش های حدیث پژوهی باشد.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات