صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

روایات طبی: تبار و اعتبارمجموع: ۰

بازدید: ۳۶۰۲

مقاله

روایات طبی: تبار و اعتبار

ارسال شده در: 24 اردیبهشت 1397 - 12:57 توسط پایگاه

نویسنده
عبد الهادی مسعودی
نشریه
فصلنامه علمی_پژوهشی علوم حدیث، شماره87
سال نشر
1397

چکیده مقاله برای بهره‏ گیری از روایات طبی نیازمند تبارشناسی، معناشناسی و اعتبارسنجی‏ آن‏ها هستیم؛ یعنی مأخذ، سند و ناقلان هر روایت روشن شود و مفهوم متن و مقصود گوینده‏ آن‏ها نیز بررسی گردد. اطمینان از فراگیری روایات طبی نسبت به همگان و رَوایی کاربرد آن در روزگار کنونی نیز نیازمند اعتبارسنجی‏ آن‏ها از طریق سنجش با دانش پزشکی، تغذیه، گیاه‏شناسی یا تجربه‏های بالینی است. این امر با موانعی همچون تقدس روایات، آشنایی ناکافی با روش‏های تجربی و راه‏های بن بست روبه‏رو است. ما با نگاهی به ضرورت این سنجش، راه حل گفت‏و‏گوی گام به گام مشارکتی را پیشنهاد داده و در زدودن برخی موانع کوشیده‏ایم. در دل این بررسی‏ها برخی روایات طبی مرتبط را نیز آورده‏ایم.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات