صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

مفهوم شناسی احادیث صعب و مستصعبمجموع: ۱

بازدید: ۳۲۹۲

مقاله

مفهوم شناسی احادیث صعب و مستصعب

ارسال شده در: 23 مهر 1394 - 18:36 توسط عبد الهادی مسعودی

نویسنده
عبد الهادی مسعودی
نشریه
علوم حدیث شماره 75
سال نشر
1394
تعداد صفحات
17

چکیده مقاله روايات فراواني، حديث آل محمد: را صعب و مستصعب دانسته اند. با گردآوري اين روايات، روشن شد كه منابع بيشتر آنها كهن و قابل اعتمادند؛ منابع معتبري مانند بصائر الدرجات، الكافي و برخي كتاب هاي شيخ صدوق. اسناد اين روايات نيز متعدد و بر پايه ارزيابي نرم افزار درايه النور برخي از آنها، صحيح يا موثق هستند. از اين رو، به صدور آنها اطمينان داريم. بر پايه لغت شناسي اجتهادي، تشكيل خانواده حديث و يافتن قرينه هاي دروني و بيروني، چنين فهميده شد كه مفهوم «حديثنا» و صعوبت تحمل آن در بيشتر اين روايات، به فضايل و كمالات بي نظير اهل بيت: نظر دارد. برخي احاديث انگشت شمار اين مجموعه نيز ناظر به صعوبت علمي مضمون حديث است. اين دو دسته حديث با هم تعارض ندارند؛ زيرا علوم و معارف والاي اهل بيت: نيز بخشي از كمالات وجودي ايشان است. مقصود اصلي احاديث صعب و مستصعب، خودداري از بازگوكردن كمالات وجودي اهل بيت: براي كساني است كه ظرفيت تحمل آن را ندارند.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات