صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

مناظره از منظر دینمجموع: ۶

بازدید: ۴۰۰۰

مقاله

مناظره از منظر دین

ارسال شده در: 13 آذر 1393 - 03:32 توسط عبد الهادی مسعودی

اصطلاح: نسیم حدیث
نویسنده
عبد الهادی مسعودی
نشریه
همایش سنت گفتگو و مناظره میان ادیان
سال نشر
1383
تعداد صفحات
30

چکیده مقاله گفتگو، در فرهنگ انسانى جايگاه ويژه ‏اى دارد و از اين رو، دين اسلام به عنوان يك آيين فرهنگ ساز، به آن نظر داشته و بدون آن كه به ردّ كامل آن بپردازد، شرط‏ ها و آداب خاصّى را براى آن قرارداده است. اين شروط، چنان مهم هستند كه اگر گفتگو كننده قادر به رعايت آنها نباشد، از گفتگو نهى مى ‏شود. بر اين اساس، گفتگوهاى برون دينى و درون دينى، به دو گونه كلى جدال أحسن و زيبا و جدال و مراء نازيبا تقسيم‏بندى مى‏ شود. در ادامه مقاله، تقسيم‏ بندى‏ هاى ريزترى نيز بر اساس هدف مناظره‏ گر، مخاطب گفتگو و شخص به ميدان مناظره قدم نهاده، با توجه به روايات مى ‏آيد. در بخش پايانى، آداب ايجابى و سلبى مناظره، به ترتيب اهميت بيان شده است، آدابى مانند پيروى از علم، نقد گفته و نه گوينده، پشت‏ گرمى به حقيقت، بهره‏ گيرى از قرآن و سنّت، و راستى و درستى. آداب سلبى نيز، در بخش آسيب‏ شناسى مناظره و با عنوان‏هاى پيروى از گمان، تعصب ولجاجت، تقليد، هواپرستى، خشم و پشت گرمى به باطل آمده است.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات