صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

صفحه شخصی عبدالهادی مسعودی

تاج کرامت انسانمجموع: ۲

بازدید: ۳۶۰۴

مقاله

تاج کرامت انسان

ارسال شده در: 12 آذر 1393 - 14:57 توسط عبد الهادی مسعودی

اصطلاح: نسیم حدیث
نویسنده
عبد الهادی مسعودی
نشریه
همایش امام خمینی-کرامت انسانی
سال نشر
1389
تعداد صفحات
25

چکیده مقاله كرامت چيست و مؤلفه ‏هاى معنايى آن كدامند؟ كريم كيست و نشانه ‏هاى آن چيست؟ كرامت از ديدگاه لغت‏ دانان و حديث‏ شناسان چگونه تعريف مى ‏شود؟ و پيش‏تر از همه اينها، خداوند متعال كدامين خلعت فاخر را، بر قامت انسان پوشانده است كه كسى را جز او سزاوار عطاى تاج كرامت جانشينى ‏اش نديده است؟ اين عطاى آسمانى در چه زمينه ‏هايى پديد مى ‏آيد، رشد مى ‏كند و به اوج مى ‏رسد و در كدام عرصه، رنگ مى ‏بازد، كاهش مى ‏يابد و از ميان مى ‏رود؟ جايگاه اخلاق و عمل در كرامت و نيز رابطه آن با دين و عقيده چيست؟ پژوهش حاضر با استفاده از آيات و روايات به پاسخ اين پرسش ها روى آورده و در انتها نيز به رفتارهاى ايجابى و سلبى شخص كريم پرداخته است. يعنى رفتارهايى معمول يك انسان كريم و رفتارهايى كه از آنها عارى و دور است. كليد واژه‏ها: كرامت انسان رتفار كريمانه اخلاق حديثى كريم و لئيم

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات